Företaget

Mål

Idé och Visions uppdrag är att hjälpa sina kunder att stärka sin konkurrenskraft med smarta, innovativa och effektiva IT-lösningar. 

Hur

Bolaget drivs som ett enmansföretag av mig Johannes Ekeroth. Jag har arbetat som konsult inom IT i över 15 år ute hos företag som t.ex. AstraZeneca, Scania, IBM och Lantmännen i flera olika roller. Under åren har jag såklart dragit på mig en hel del kunskaper och erfarenheter, men jag har också lyckats få bra kontakter bland många olika IT leverantörer och konsulter som jag självklart samarbetar med. 

Genom att samarbeta med t.ex. Microsoft, IBM och andra starka leverantörer kan Idé och Vision leverera som ett stort företag samtidigt som man behåller de fördelar man får med att anlita mindre företag. Rätt lösning och till rätt kund, man ska inte krångla till det!


Kompetenser

Det är svårt att lista och beskriva alla de tekniska kompetenser man samlar på sig genom åren. Enklast är att ta kontakt med en konkret fråga för att ta reda på om jag är rätt person för att hjälpa just er, det kan faktiskt vara så att även om jag själv inte kan lösa just ert problem kanske jag vet vem som kan det. Jag väljer ändå att här nedan beskriva några av de produkter och tjänster som jag har arbetat med på olika plan (inte minst för att det är jättebra för google-placeringen). 

Tekniska kompetenser
Asterisk, 3CX, Exchange, Office 365, OpenLDAP, Active Directory, Microsoft SQL, Azure, MySQL, Access, Cisco Systems (CCNA1-4), HP, PRTG Network Monitor, Wifi, TCP/IP-stacken, DNS, IIS, Apache, Microsoft SCCM, Microsoft DPM, Microsoft CRM, Multisoft Softadmin, Oracle EPPM / PPM, Microsoft Project, BL Administration, Visma, Hyena, Windows ACL, Mycrosoft Dynamics, Sharepoint, Distribuerade Filsystem.

och mycket mer!

Mjuka kompetenser
Projektledning, Kris och incidenthantering, Personal och budgetansvar, Account Management, Informationssäkerhet (hård och mjuk), Arbetsledning IT-tekniker, Arbetsledning Systemutveckling.


Kontakt

Bästa sättet att nå mig är att slå en signal på 073 903 95 40

ekonomi@ideochvision.se - Fakturor
prtg@ideochvision.se - PRTG Network Monitor
johannes.ekeroth@ideochvision.se - Direkt

Idé och Vision i Stockholm AB
BOX 6001, 129 06 Hägersten